Dat is zo... toch? - Energietransitie

Het klimaat is behoorlijk ingewikkeld. Wat is nu eigenlijk de beste manier om zo klimaatvriendelijk mogelijk te leven? Welke informatie klopt nu wel? En wat is echt klinkklare onzin? Dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet, is niet zo gek. Feiten en fabels leven vaak door elkaar heen. Dus helpen we je graag op weg. In de rubriek ‘Dat is zo… toch?’ vragen we de komende weken aan experts hoe het nu écht zit met onder meer je koelkast, verwarming en het eten van soja. 

Een veranderend klimaat is onderdeel van de normale cyclus… toch?

Natuurlijk verandert ons klimaat continu. Dat is van alle tijden en daar is nul twijfel over. Maar onze eigen invloed op die verandering is momenteel enorm. Jij en ik – dus wij allemaal - veroorzaken een onevenredig grote achteruitgang van het klimaat. Daarom is actie nu zo hard nodig. Laten we minder broeikasgassen uitstoten, bossen kappen en fossiele brandstoffen (aardgas, aardolie, kolen) gebruiken. Dit is hét moment om te werken aan een duurzaam Nederland! 

Meer weten of geen kruipruimte? Klik hier (bron: KNMI). En houd natuurlijk onze website en socials in de gaten voor meer tips en tricks.