Toegankelijkheid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Iedereen doet wat.

Verklaring

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring voor de Iedereen doet wat website.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Iedereen doet wat te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via campagnemanagement@minezk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met Nationale Ombudsman.