Campagne “Daar krijg je energie van” van start

De NVDE start vandaag, op 8 juli, de “Daar krijg je energie van”-campagne, samen met vijf (branche-)organisaties: NWEA, Holland Solar, EnergieSamen, Vereniging Warmtepompen, Branchevereniging Bodemenergie.

Daar krijg je energie van

Het doel is het versterken van (lokaal) enthousiasme en draagvlak voor de energietransitie. Met onderbouwde informatie en goede voorbeelden, laat deze partijen zien waar de duurzame energiesector aan werkt. Het hoogtepunt in deze campagne is de Open Energie Dag op 11 september 2021. Tijdens de Open Energie Dag openen tientallen duurzame energieprojecten de deuren om een breed publiek kennis te laten maken met hun project.

Om de Open Energie Dag tot een succes te maken, is de NVDE op zoek naar duurzame energieprojecten die willen deelnemen. Wil jouw bedrijf op 11 september een zonne- of windpark of duurzaam warmteproject laten zien aan burgers? Kijk voor meer informatie op www.daarkrijgjeenergievan.nl