WAT Nederland Doet

WAT Nederland Doet

Er komen steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht. Daardoor stijgt de temperatuur en de zeespiegel. We gaan daarom de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Hiervoor zijn er internationale en nationale doelen gesteld. De overheid heeft met allerlei partijen in Nederland afspraken gemaakt hoe we deze doelen gaan behalen. Op deze pagina kun je vinden wat de afspraken zijn en wat Nederland doet.

De klimaatafspraken van Nederland

Hoe gaat Nederland de CO2-uitstoot verminderen? De plannen hiervoor staan beschreven in het klimaatbeleid, de klimaatwet en het klimaatakkoord. Lees er hieronder meer over.

Bekijk wat er in Nederland gebeurt

Kom meer te weten over alle plannen van Nederland in de praktijk: