Kristel Lammers, RES-congres

Het Nationaal Progamma Regionale Energiestrategie (NP RES) organiseerde op 3 november 2021, tijdens de Nationale Klimaatweek, het eerste RES-congres: ‘De RES op stoom’. Dit congres was bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij de RES zoals overheden, maatschappelijke organisaties, netbeheerders, marktpartijen, wetenschappers en (burger)initiatieven. 

Na de aftrap door Kristel Lammers en Arash Aazami, vonden er verschillende deelsessies plaats. Gegeven door en met betrokkenen uit het brede RES-netwerk en andere inspirerende deskundigen. De sessies varieerden van praktijkvoorbeelden tot een goed gezamenlijk gesprek, masterclasses en presentaties.

Drie van de Klimaatambassadeurs van de Toekomst - Nilesh, Kiki en Mohammad, bezochten  het congres en namen een kijkje achter de schermen. Ze stelden Kristel Lammers, directeur van de NP RES hun vragen. 

Kristel Lammers: “De afgelopen twee jaar is er door 30 regio’s hard gewerkt om de ambities voor 2030 op papier te zetten. Het was daarbij belangrijk om vooral met elkaar in gesprek te blijven over hoe duurzame energie opgewekt kan worden in de regio en wat daarvoor nodig is. Elke twee jaar levert deze beweging een document op met de kennis en inzichten van dat moment. Daarin staat hoe we de 2030 doelen gaan halen van het Nederlands Klimaatakkoord, maar ook die van Parijs. Uiteindelijk is de RES geen doel op zich zelf maar een manier om de energietransitie samen met de mensen in de regio vorm te geven.” 

Klimaatambassadeur van de Toekomst Kiki was benieuwd wat mevrouw Lammers verwacht van jongeren, hoe zij denkt dat jongeren mee kunnen doen met de energietransitie en hoe zij hun stem kunnen laten horen?

“Jullie kijken zo anders naar manieren van organiseren, naar de nut en noodzaak van windmolens en zonnepanelen, en hebben geen gevestigde belangen of machtsposities die op spel staan. Jongeren zitten daar onbevangen in en ik hoop dat organisaties en overheden dat op een goede manier oppakken en daar maximaal gebruik van maken.”

Kristel Lammers: “Ja, hartstikke goed. Daarin zie je ook power of the people. Maar laten we met elkaar, als collectief, die druk er goed op houden. Samen zijn we echt wel sterk.”

En een laatste oproep aan de jongeren van nu?

“Spreek je uit. En hoe klein sommige aanpassingen ook lijken, begin en doe mee. Want het gaat ook over de toekomst van de kinderen die jullie misschien willen krijgen en voor hun moeten we nu acteren. Daar kunnen we niet mee wachten! En: houd ons scherp!” 

Mijn naam is Nilesh. Dit is Mohammad en dit is Kiki. En wij zijn drie Klimaatambassadeurs van de Toekomst.

Wij zijn hier vandaag in Amersfoort op het RES-congres. En wij hebben vandaag een gesprek met Kristel
Lammers.

Wij zijn hier vandaag op het RES-congres. Wat is het RES nou precies en waarom is vandaag nou juist zo
belangrijk?

De afgelopen twee jaar is er ontzettend hard gewerkt in 30 regio’s door ambtenaren, bestuurders, inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties om ambities voor 2030 op papier te zetten.

Maar vooral met elkaar in gesprek te zijn over hoe kunnen we duurzame opwek van energie in onze regio
mogelijk maken en wat is daarvoor nodig.

Eigenlijk is het zeg maar dus een beweging die eens in de twee jaar een document oplevert met de kennis
en inzichten van dat moment. Hoe we in 2030 de doelen gaan halen van het Nederlandse Klimaatakkoord
maar ook daarmee van Parijs. Want uiteindelijk is de RES geen doel op zichzelf, maar een manier om die
energietransitie met de mensen samen in de regio vorm te geven.

Wat verwacht je van jongeren, hoe kunnen jongeren meedoen in de energietransitie? Hoe kunnen zij hun
stem laten horen?

Jullie kijken zo anders naar manieren van organiseren. Naar de nut en noodzaak van windmolens en
zonnepanelen en hebben geen gevestigde belangen of machtposities die op het spel gezet gaan worden.

Jullie zitten daar onbevangen in en ik hoop dat dat op een goede manier wordt opgepakt en dat we dat
maximale kracht bij kunnen zetten.

Experimenten zijn nodig en oefenen en daarvan leren. Ook bereid zijn
om fouten, want ik geloof eigenlijk niet zo zeer in fouten maar in leerervaringen te benutten om een andere
keuze te maken.

Ook als dat betekent dat je helemaal terug moet gaan, daar ligt denk ik wel de uitdaging.

Er zijn ook steeds meer ontwikkelingen in de samenleving en mensen die zich verzetten tegen de fossiele
industrie. Wat vindt u van deze ontwikkelingen?

Hartstikke goed! En dan zie je power of the people. Laten we met elkaar als collectief die druk er maar goed
ophouden. Samen zijn wij echt wel sterk!

Als u een laatste oproep zou mogen doen, wat is uw boodschap aan de jongeren?

Spreek je uit. Hoe klein het ook kan zijn voor jezelf, maar doe mee. Want het gaat ook over de toekomst van
de kinderen die jullie waarschijnlijk ook nog ooit op de wereld gaan of willen zetten.

Daarvoor moeten we nu
acteren, daar kunnen we niet mee wachten.

Lijkt mij een mooie oproep, dank u wel!

Heel veel dank.

Jullie ook dank.

En super leuk dat jullie vandaag meelopen en hou ons scherp.