Jan van der Lee, TenneT

"Onze taak is om 24/7 stroom te kunnen leveren via ons netwerk. Zo duurzaam, veilig en betrouwbaar mogelijk. Dat doen we via land en zee. Als netbeheerder draagt TenneT bij aan de energietransitie en een beter klimaat. De windenergie die op zee opgewekt wordt bijvoorbeeld, vervoeren wij naar land. Uiteraard kijken we zorgvuldig naar de effecten op natuur en milieu. Een goede infrastructuur - waar nog grote investeringen voor nodig zijn - is daarbij essentieel."

De klimaat- en energietransitie vergt een enorm uithoudingsvermogen van de hele maatschappij.

"Wat mij betreft is het geen goednieuwsshow of juist een rampenverhaal. Nee, laten we het realistische verhaal vertellen: dít is wat we te doen hebben.

In het Klimaatakkoord - waar TenneT medeondertekenaar van is - hebben we met z’n allen afgesproken dat we in 2030 49% minder broeikasgassen zullen uitstoten ten opzichte van 1990. Europa heeft daar met 55% zelfs een schepje bovenop gedaan. En in 2050 moeten we helemaal klimaatneutraal zijn. Dus we moeten onze borst gaan natmaken. 

Aan het realiseren van het Klimaatakkoord dragen alle sectoren bij: elektriciteitsproducenten, de industrie, gebouwde omgevingen, de wereld van mobiliteit. Die hebben allemaal infrastructuur nodig, terwijl ons land maar één elektriciteitsnet kent. We moeten het net dus zo gaan uit leggen dat de auto’s, vrachtwagens en scheepvaart kunnen overschakelen naar elektrisch vervoer. Maar tegelijkertijd is diezelfde infrastructuur nodig om ook de grote industrie om te laten schakelen van aardgas en olie naar duurzame stroom en groene waterstof. 

We moeten ook het eerlijke verhaal aan Nederland vertellen. Wat we doen heeft consequenties. Het zal ruimte gaan kosten. Daarbij moeten we niet ontkennen dat veel mensen nog bezwaren hebben tegen windmolens of elektriciteitsmasten in hun buurt. Al proberen we alles zo goed mogelijk in het landschap in te passen. 

Alles bij elkaar is het een hele exercitie voor ons allemaal. Je straat wordt opengelegd, je portemonnee wordt geraakt. Maar uiteindelijk is het alternatief nog duurder. Gelukkig zie ik dat iedereen wat doet: isoleren, zonnepanelen, onderdeel zijn van een energiecoöperatie. Dat stemt zeker positief. We hebben door dat we met z’n allen op een omslagpunt staan. De recente overstromingen, de stijgende zeespiegel: het wordt droger, natter en heter. Dat maakt veel indruk op mensen. Het is geen ver-van-mijn-bed-show meer. 

Laten we met elkaar de energie vinden om te kijken hoe we nog meer kunnen doen. Want de doelen van 2030 zijn enkel realistisch als we snel knopen gaan doorhakken. Want qua infrastructuur moet er bijvoorbeeld nog heel wat gebouwd worden. 2030 is voor ons eigenlijk al morgen en 2050 overmorgen. Dus het is een race tegen de klok.

We hebben heel lang gekeken naar wat is haalbaar en betaalbaar? Maar we moeten om naar: wat is nodig? Dat moet leidend zijn."

Welkom bij TenneT.

Wij zijn de netbeheerder van
het hoogspannings-elektriciteitsnet...
op land en op zee.

En wij werken aan een beter klimaat.
TenneT beheert het hoogspanningsnet op land.

Dat zijn dus die kabels die bovengronds lopen
maar ook ondergronds lopen.

Wat we ook doen is het net op zee beheren,
dus op de Noordzee.

Waarbij we dus zorgen dat...

De windparken die wekken energie op...
en die elektriciteit moet
naar land worden vervoerd.

En dat is wat wij doen,
met kabels op de zeebodem.

En dat sluiten we aan op het landelijk net.

Hoe wij echt actief meewerken
aan die klimaatverbetering...
is het ontwikkelen van
een 2 gigawatt programma.

En dat betekent dat wij
nieuwe platforms ontwerpen.

En samen met leveranciers
een nieuwe kabeltechnologie ontwikkelen.

Om veel meer vermogen, veel meer elektriciteit,
naar land te kunnen brengen.

Je moet je voorstellen,
de kabel wordt dikker...
daar kan meer stroom, elektriciteit, doorheen.

En dat proberen we dus ook
te standaardiseren...
zodat op verschillende plekken hetzelfde concept
kan worden uitgerold, in één keer.

Ja, de lengte van zo'n kabel tot land, omdat die
windparken steeds verder op de Noordzee komen te liggen...
is inmiddels al zo'n 160 kilometer, zo'n beetje.

Dus dat zijn enorme afstanden.

De schaalgrootte van deze projecten
is immens.

Zo'n kabel leggen wij natuurlijk niet
zomaar aan op de zeebodem.

Daar betrekken wij ook de omgeving bij, op zee.

Je kunt je voorstellen dat dat anders is dan op land,
waar mensen wonen.

Maar op zee is het heel belangrijk om
goed te kijken naar de natuur- en milieu-effecten...
van wat de aanleg van zo'n kabel kan doen.

En daar doen wij onderzoek naar,
en daar zijn wij druk mee bezig...
om dat zo goed mogelijk in kaart te brengen,
om dat op een hele zorgvuldige wijze te realiseren.

Wij zijn TenneT.

Wij dragen bij aan de energietransitie
en een beter klimaat.