Dat is zo... toch? - Energietransitie

Het klimaat is behoorlijk ingewikkeld. Wat is nu eigenlijk de beste manier om zo klimaatvriendelijk mogelijk te leven? Welke informatie klopt nu wel? En wat is echt klinkklare onzin? Dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet, is niet zo gek. Feiten en fabels leven vaak door elkaar heen. Dus helpen we je graag op weg. In de rubriek ‘Dat is zo… toch?’ vragen we de komende weken aan experts hoe het nu écht zit met onder meer je koelkast, verwarming en het eten van soja. 

Gas is een goed alternatief voor olie en kolen... toch?

Nee, absoluut niet. Gas is - net als aardolie en kolen - een fossiele brandstof. Als je deze verbrandt komt er onder meer CO2 en methaan vrij. Beide zijn belangrijke vervuilende broeikasgassen die zorgen voor de grote klimaatverandering op dit moment. Dus moeten we echt naar alternatieven zoeken. Nederland moet van het gas af. En dat kan: gelukkig zijn er steeds meer écht duurzame energieprojecten die bijdragen aan een duurzame toekomst van ons land én dus onze planeet. 

Meer weten? Klik hier (bron: Milieu Centraal). En houd natuurlijk onze website en socials in de gaten voor meer tips en tricks.