Dat is zo... toch? - Energietransitie

Het klimaat is behoorlijk ingewikkeld. Wat is nu eigenlijk de beste manier om zo klimaatvriendelijk mogelijk te leven? Welke informatie klopt nu wel? En wat is echt klinkklare onzin? Dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet, is niet zo gek. Feiten en fabels leven vaak door elkaar heen. Dus helpen we je graag op weg. In de rubriek ‘Dat is zo… toch?’ vragen we de komende weken aan experts hoe het nu écht zit met onder meer je koelkast, verwarming en het eten van soja. 

Hernieuwbare energie is net zo slecht voor het milieu als conventionele stroom… toch?

Nee, juist hernieuwbare energie is absoluut cruciaal om ons klimaat te redden en de CO2-emissies te verminderen. Zonder bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen is dit echt niet mogelijk. Windmolens zijn zoveel beter voor het klimaat dan pakweg een kolencentrale, en tegenwoordig ook goedkoper. Bestaande windmolens worden nu vooral vervangen door nieuwe omdat die meer opleveren, niet omdat ze niet meer goed werken. Natuurlijk hebben windmolens ook nadelen, maar volgens de experts wegen die bij lange na niet op tegen de vele voordelen, zoals lagere kosten en minder uitstoot. 

Meer weten? Klik hier (bron: TenneT/Klimaat Helpdesk). En houd natuurlijk onze website en socials in de gaten voor meer tips en tricks.