Dag van het Klimaatakkoord, Ed Nijpels

Op 1 november was de Dag van het Klimaatakkoord. Alle signalen wijzen één kant op - we moeten nog sneller de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Daarom was het thema van de Dag van het Klimaatakkoord dit jaar ‘Versnellen naar Parijs’. Drie van de Klimaatambassadeurs van de Toekomst, Amira, Mohammad en Thijs, liepen op de dag mee met Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.

De dag van het Klimaatakkoord was niet een dag waarop alleen maar werd teruggekeken. Het moest juist een dag van optimisme zijn. Daarom waren er gedurende de dag allerlei activiteiten waar bezoekers actief aan deel konden nemen en geïnspireerd konden worden. De rode draad van de dag waren drie invalshoeken: het energiesysteem, sturen op transitie en het dagelijks leven. Allerdrie zijn ze essentieel om de transitie te laten slagen en de uitstoot terug naar nul te brengen. 

Tussen de seminars en andere activiteiten door vonden de ambassadeurs een kort moment om Ed Nijpels enkele vragen te stellen. Amira beet het spits af en vroeg hem op de man af waarom deze dag nou zo belangrijk is.

Ed Nijpels: “Het is goed dat we één keer per jaar, nadat de stroom van stukken over het klimaatbeleid van het afgelopen jaar is verschenen, bij elkaar komen en kunnen debatteren over wat er gebeurt. De rapporten zijn bekend, maar we moeten samen bespreken waar de kansen liggen, zodat we het beleid goed kunnen uitvoeren.”

Als Klimaatambassadeur wil Thijs, jongeren betrekken bij de verduurzaming van Nederland. Hij vroeg Nijpels naar zijn boodschap aan deze jongeren, hoe kunnen ook zij bijdragen? Nijpels: “Het valt mij op dat jongeren erg bezorgd zijn en ik denk dat het belangrijk is om deze bezorgdheid om te zetten in actie. Word lid van organisaties waar je kan meepraten, zelf actie kan ondernemen en iets kan doen.”

Mohammad vroeg zich tenslotte af wat volgens Ed Nijpels de perfecte uitkomst zou zijn van de klimaattop in Glasgow. “Ik hoop vooral dat Glasgow echt de volgende stap is na Parijs. Daar waren we tot tranen geroerd, door de inzet en het resultaat met het Klimaatakkoord. Die afspraken zijn gemaakt, niet voor niets. Het verdrag is ondertekend. In Glasgow moeten we de volgende stappen zetten!”

Hallo allemaal, mijn naam is Mohammad en ik ben één van de drie Klimaatambassadeurs van de Toekomst.

Ik ben hier vandaag op een congres in Nieuwegein, samen met mijn mede ambassadeurs Thijs en Amira. Het is vandaag een speciale dag in de Nationale Klimaatweek. Het is de Dag van het Klimaatakkoord en vandaag op dit congres gaan wij meer leren over klimaatverandering.

Ook hebben wij een gesprek met niemand minder dan, de aanvoerder van het Klimaatakkoord, Ed Nijpels. Het is natuurlijk de Dag van het Klimaatakkoord, een speciale dag in de Nationale Klimaatweek.

U bent voorzitter van het Klimaatakkoord. Wat maakt deze dag nou zo belangrijk? Het is goed dat we één keer per jaar, nadat er een stroom van stukken is verschenen over het klimaatbeleid van het afgelopen jaar, dat we daar ook een keer met elkaar over kunnen debatteren en ook over de kansen die hier liggen als het gaat over het klimaatbeleid.

Daar is deze dag voor bedoeld. De rapporten kennen we nu, maar het gaat ook om de vraag hoe we het gaan uitvoeren. Dat betekent ook en dat heb ik vanochtend ook gezegd bij de start. Deze dag is ook van het optimisme. Je kunt altijd discussiëren over gaat het snel genoeg. Het antwoord luidt simpelweg nee. Kunnen de doelstellingen scherper? Het antwoord luidt ja.

Maar we kunnen ook vaststellen dat er intussen ook wel veel gebeurd. Dat mogen we op een dag van vandaag met elkaar bespreken en ook die nieuwe oplossingen aandragen.

Wij zijn natuurlijk Klimaatambassadeurs van de Toekomst. Ons doel is echt om jongeren meer te betrekken bij klimaatverandering.

Wat is uw klimaatboodschap voor jongeren? Als je kijkt nu naar jongeren dan zie je bij jongeren een hele grote bezorgdheid en wat ik ook graag zou zien bij de jongeren is dat ze die bezorgdheid omzetten in actie. Buiten actie voeren en denken, op heel simpele manieren door lid te worden van een organisatie die daar mee bezig is.

Maar ook door er thuis over te praten en ook na te denken wat je in de eigen praktijk van je leven kunt doen. Wat zou volgens u de mooiste uitkomst zijn van de onderhandelingen in Glasgow? Dat alle landen die wel het Verdrag van Parijs hebben ondertekend, tot tranen geroerd vielen ze elkaar in de armen alsof er een baby was geboren.

Die baby was er ook met het Klimaatakkoord, maar dat kind moet wel worden opgevoed en dat betekent dat je het kind voortdurend de fles moet geven. Dat je voedsel moet aanpassen en wat we nu vaststellen, dat kind krijgt maar voor de helft de voeding die is beloofd.

Dat betekent dus dat er een dure plicht is voor al die landen om na te komen wat ze hebben afgesproken.

Die afspraken zijn niet voor niets gemaakt. Waren volslagen helder en iedereen heeft met zijn volle verstand dat verdrag ondertekend. Wat we willen is dat Parijs volwassen wordt en dat wordt gedaan wat wij in Parijs hebben beloofd aan elkaar. Hartstikke bedankt voor het interview.

Bedankt voor uw tijd! Ik hoop dat het voor jullie ook een beetje interessant was om achter de schermen te kunnen kijken.

Succes met jullie werk!