Daarom ben ik klimaatburgemeester: Riemer Brandsma

Wat drijft Klimaatburgemeesters en wat doen ze precies voor een beter klimaat? Deze week Riemer Brandsma (15) uit Wageningen.

"Ik houd mij nu zo'n twee jaar bezig met thema's als duurzaamheid en klimaatverandering. Op mijn middelbare school doe ik aan twee initiatieven mee. De eerste is EcoSchools. Daarin richten we ons op het verduurzamen van onze school en de omliggende omgeving. Elke week komen we bij elkaar om te kijken hoe we nieuwe stappen kunnen zetten.

Ons schoolplein was een gigantische kale betonnen vlakte. Deze hebben we een nieuwe look gegeven met houten stellages, loungeplekken en veel groen. Daarnaast hebben we een aantal vogelhuisjes en een aquarium geplaatst. Met onze docenten bespreken we hoe we ons onderwijs - aan de hand van de zeventien internationale ontwikkelingsdoelen - een duurzame touch kunnen geven. Zoals bij Economie, Talen en Wiskunde. Op die manier hopen we dat deze thema’s onderdeel worden van het onderwijs.

Voor mij begint alles met onderwijs. Het is goed om op jonge leeftijd met dit soort onderwerpen in aanraking te komen en je mening te vormen. Zo kunnen we betere resultaten boeken en dat is belangrijk in de transitie naar een duurzame samenleving.

Het tweede waar ik actief bij betrokken ben is de Montessori Model United Nations. In dat programma debatteren we met leerlingen uit de hele wereld over verschillende onderwerpen en proberen we tot oplossingen te komen. Ik doe ook mee aan internationale conferenties. Bij de Klimaattop in Glasgow mochten we zelfs een filmpje maken voor de wereldleiders om onze zorgen te uiten.

Ten slotte, samen met onder meer weerman Reinier van den Berg zijn we hier in Wageningen met de gemeente in gesprek over het verduurzamen van de stad. Het lijkt mij mooi als Wageningen straks de meest duurzame stad van ons land is. Maar daar hebben we echt alles en iedereen bij nodig!

Ik vind het leuk om mensen te inspireren. En belangrijk, want de toekomst van onszelf staat op het spel. Ik vrees niet voor de aarde, want die is altijd sterker geweest dan wij. Maar we moeten onszelf de vraag stellen: hoe kunnen we de mensheid in leven houden?”

Ik ben Riemer Brandsma.

Klimaatburgemeester
van Wageningen.

Ik heb meegedaan aan
verschillende conferenties...

van de Jongeren United Nations.

Daarnaast probeer ik hier op school
het onderwijs te verduurzamen.

Ik ben begonnen in de Pantarijn-week.

Een week vol met workshops vanuit school.

Daar had ik toen
Montessori Model United Nations gekozen.

Dat is eigenlijk een soort partner
van de United Nations.

Waarbij we dus met jongeren in debat gaan...

over de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen,
waar klimaatverandering één van is.

En daarna uiteindelijk ook een soort plan gemaakt.

Hoe gaan we dit nou aanpakken?

En dat als advies voor de United Nations.

Hoe moeten zij dat aanpakken
vanuit de visie die de jeugd heeft.

En daar heeft voor Riemer
dit een vlucht genomen.

Dat hij daar is gaan nadenken over,
en het verantwoordelijk voelen voor...

en het eigenaar worden van...

En dat valt dus in een bedding
op een school waar al de leertuin was.

Waar al Eco-Schools was.

Ruimte geven.

En stimuleren dat leerlingen niet
de hele tijd aan het reageren zijn...

maar aan het creëren zijn.

Ik denk dat we vooral
moeten focussen op onderwijs.

Educatie over duurzame ontwikkelingsdoelen.

Dat kan al in heel veel onderwijsgroepen.

Zoals economie of zoals Engels.

Kun je al heel snel dit soort onderwerpen
een beetje aan het licht brengen.

En ik denk dat je vrij snel een project
kunt starten waarbij je het verschil maakt.

Om dus zo misschien die stap te zetten
naar een duurzaam Nederland...

of een duurzame straat
of je eigen duurzame school.

Mijn naam is Riemer Brandsma.

Klimaatburgemeester
van Wageningen.

Ik zet me in
voor een beter klimaat.

Doe jij ook mee?