Over de campagne

Voor veel van ons is het niet de vraag óf we iets voor het klimaat kunnen doen, maar wát we kunnen doen. De meeste Nederlanders vinden namelijk dat we iets moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan, maar lang niet iedereen weet wat de eerste of volgende stap is.  Daarom start het rijk een meerjarige klimaatcampagne om informatie en handvatten te geven om zelf duurzame maatregelen te nemen, want er is altijd iets dat je kunt doen. Soms is het groot, soms klein, soms veel, soms weinig, soms goedkoop, soms wat duurder. Maar wél altijd wat.

De campagne is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties (BZK), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Doel van de campagne is burgers helpen met het verduurzamen van hun leefomgeving.

Wil je meer informatie over de campagne? Ga naar rijksoverheid.nl/contact. Je kunt ook bellen naar 1400 op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur. Voor dit nummer betaal je alleen de gebruikelijke belkosten en geen informatietarief.

Isolatiecampagne van start

Begin dit jaar is er een isolatiecampagne geweest. Het doel van de campagne is dat meer wooneigenaren hun huis gaan isoleren of een stap in die richting gaan zetten. Naast tv- en radiocommercials, is er ook online campagne gevoerd. Lees hier meer over de campagne.