Vragen en antwoorden

Q: Waarom wordt er een Nationale Klimaatweek georganiseerd?

A: Slimmer energie opwekken en klimaatbewuster leven en werken. Samen maken we Nederland steeds duurzamer. De overheid, veel burgers, bedrijven en organisaties dragen hun steentje al bij. Maar er moet nog veel gebeuren om de afgesproken CO2-doelen te behalen. Om nóg meer burgers, bedrijven en organisaties te inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat, organiseren we dit jaar van 28 oktober tot en met 5  november de Nationale Klimaatweek 2021. De Nationale Klimaatweek is onderdeel van de campagne Iedereen doet Wat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Q: Waarom is een Nationale Klimaatweek nodig?

A: Uit onderzoek* blijkt dat klimaatverandering een belangrijk thema is in de Nederlandse samenleving. En het merendeel van de Nederlanders ziet de mens als oorzaak van klimaatverandering. Tegelijkertijd kijkt de meerderheid van de ondervraagden voor de aanpak van verandering vooral naar (grote) bedrijven en de overheid. 

De belangrijkste resultaten uit dit onderzoek:

 • Zeven op de tien Nederlanders zien de mens (deels) als oorzaak van klimaatverandering.

 • Zes op de tien hebben zorgen over de huidige toestand van het klimaat (57%) en de wereld die wij achterlaten voor toekomstige generaties (59%). 

 • De verantwoordelijkheid voor het tegengaan van klimaatverandering ligt volgens Nederlanders met name bij grote bedrijven (70%) en de overheid (66%). 

 • Nederlanders wijzen zichzelf als minst verantwoordelijk aan voor het tegengaan van klimaatverandering (31%). 

 • Er is een breed gedeeld bewustzijn dat men zelf (ook) een rol heeft in het tegengaan van klimaatverandering.

 • Vier op de tien (41%) ondervraagden voelen zich verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2 en een kwart niet (25%). 

 • Een derde van de ondervraagden is (zeer) gemotiveerd duurzame keuzes te maken. Dat is gelijk aan het aantal in 2019.

 • Kostenbesparing wordt vaak genoemd als voorwaarde om over te gaan tot specifiek klimaatvriendelijk gedrag.

 • Het gebruik van LED-lampen, isolatieglas, zonnepanelen en elektrische auto’s is toegenomen sinds 2019.

*Dat blijkt uit de Publieksmonitor Klimaat en Energie (door Motivaction in 2021), een tweejaarlijks klimaatonderzoek waarin Nederlanders zijn bevraagd naar hun kennis, houding en gedrag over het klimaat. 

Q: Wanneer is de Nationale Klimaatweek?

A: De Nationale Klimaatweek wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd en is van 28 oktober t/m 5 november 2021. Het zal jaarlijks georganiseerd worden. 

Q: Wat levert het op? 

A: Eén van de doelstellingen van de campagne is dat Nederlanders zich bewust worden van hun klimaatimpact, maar het moet vooral leiden naar meer CO2-reducerend gedrag, zoals het isoleren van het huis, duurzamere mobiliteit en het tegengaan van voedselverspilling. De campagne is geslaagd als mensen in Nederland beter weten wat ze moeten doen en bereid zijn hun leven te verduurzamen waar ze dat kunnen.

Q: Wat staat er op het programma tijdens de Nationale Klimaatweek?

A: Hier staat het actuele programma.

Q: Wat zijn Klimaatburgemeesters?

A: Een buurman die zich hard maakt voor genoeg laadpalen in de buurt om elektrisch rijden te stimuleren, of de voorzitter van de buurtvereniging die collectief zonnepanelen inkoopt. Van kleine, persoonlijke veranderingen tot grotere bewegingen met maatschappelijk impact. Klimaatburgemeesters zijn voorbeelden voor anderen in hun omgeving. Kijk hier voor meer informatie. 

Q: Wat zijn de voorwaarden om Klimaatburgemeester te worden?

A:

 1. Klimaatburgemeesters zijn voorbeelden in hun gemeente en inspireren anderen binnen en buiten hun gemeente om óók het klimaat te gaan helpen.
 2. Zijn er meer mensen zich in één gemeente aan als Klimaatburgemeester? Geweldig! Meer mensen mogen de titel dragen. Hoe meer mensen hoe beter!
 3. Een Klimaatburgemeester mag zelf bepalen hoe hij of zij de rol invult. Je kunt bijvoorbeeld activiteiten organiseren tijdens de Nationale Klimaatweek, maar dit hoeft niet.
 4. Om Klimaatburgemeester te worden kon je je hier aanmelden tot 15 oktober. Een heleboel mensen hebben dat gedaan en daar zijn we heel blij mee!
 5. Je bent een Klimaatburgemeester voor 2021. Dit is tot en met 31 december 2021.
 6. Ondersteuning nodig bij je rol? Bekijk dan de toolkit die we de komende weken op de site gaan publiceren. Heb je nog meer vragen? Neem dan contact op met klimaatweek@bijlpr.nl 
 7. Aan de rol van Klimaatburgemeester kunnen geen rechten worden ontleend.
 8. De titel ‘Klimaatburgemeester’, is geen officiële titel. Het kent geen juridische grondslag.
 9. Een organisatie of bedrijf kan geen Klimaatburgemeester worden. Bedrijven en organisaties konden zich aanmelden als Klimaatsupporter.

Q: Hoe vind ik de Klimaatburgemeester in mijn gemeente?

A: Kijk op de kaart om de Klimaatburgemeester van jouw gemeente te vinden. Er is (nog) niet in elke Gemeente een Klimaatburgemeester.

Q: Wat doen Klimaatburgemeesters?

A: Dat kan van alles zijn. Een buurman die zich hard maakt voor genoeg laadpalen in de buurt om elektrisch rijden te stimuleren, of de voorzitter van de buurtvereniging die collectief zonnepanelen inkoopt. Van kleine, persoonlijke veranderingen tot grotere bewegingen met maatschappelijk impact. Klimaatburgemeesters zijn de voorbeelden voor anderen in hun omgeving. Sommige Klimaatburgemeesters organiseren tijdens de Nationale Klimaatweek ook nog een activiteit waar mensen aan deel kunnen nemen.

Q: Wat zijn Klimaatsupporters?

A: Klimaatsupporters zijn bedrijven die de Nationale Klimaatweek steunen en bovendien als bedrijf of organisatie zelf ook hun steentje bijdragen aan een beter klimaat. De één neemt vaker de fiets, de ander eet minder vlees. Als individu weten we allemaal dingen te verzinnen die we kunnen doen om bij te dragen aan een beter klimaat. Maar juist ook als club, stichting, bedrijf of school kun je bijdragen om minder CO2 uit te stoten. Samen met bedrijven en organisaties kunnen we grote stappen zetten. Dat gaat verder dan alleen het gebruiken van duurzame energie. Door digitaal te werken gebruik je minder papier, met tweedehands kantoormeubilair verklein je de ecologische voetafdruk van jouw bedrijf en door productieprocessen te verduurzamen draag je direct én op de lange termijn bij aan een duurzaam Nederland. Kijk hier voor meer informatie en voorbeelden van Klimaatsupporters.

Q: Ik zie dat bedrijven en burgers al van alles ondernemen om de CO2 uitstoot te verminderen, wat doet de overheid zelf?

A: Kijk hier voor meer informatie wat de overheid doet om de klimaatdoelstellingen overeengekomen in het Klimaatakkoord te halen.

Q: En wat doen andere ministeries?

A: Andere ministeries dragen ook bij aan een beter klimaat. Zie hier voorbeelden van wat ze doen. Er wordt jaarlijks ook verslag gedaan van alle inspanningen verzameld in feiten & cijfers

Q: Waar kan ik terecht als ik vragen heb over de Nationale Klimaatweek?

A: Mail naar Klimaatweek@bijlpr.nl.

Q: ik ben een journalist, met wie kan ik contact opnemen over de Nationale Klimaatweek?

A: Media kan contact opnemen via klimaatweek@bijlpr.nl

Q: Wie organiseert de Nationale Klimaatweek?

A: De Nationale Klimaatweek is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en is onderdeel van ‘Iedereen Doet WAT’, de overheidscampagne over de klimaattransitie. Iedereen Doet WAT is door de departementen van LNV, I&W en BZK onder regie van Economische Zaken en Klimaat ontwikkeld. Kijk voor meer informatie over Iedereen Doet WAT op www.iedereendoetwat.nl.