Klimaatambassadeurs van de toekomst

Een duurzaamheidsbeleid realiseren voor gebedshuizen in Nederland, jongeren betrekken bij de lokale Westlandse politiek om de klimaattransitie tegen te gaan of interviews afnemen met Klimaatleiders om meer over het beleid te weten te komen. Onze Klimaatambassadeurs van de Toekomst inspireren en motiveren anderen om in actie te komen voor het klimaat.

Klimaatambassadeur van de Toekomst

De Klimaatambassadeurs van de Toekomst zijn acht jongeren van verschillende achtergronden die een programma volgen van 9 maanden. Tijdens dit traject leren ze hoe ze op hun eigen manier een bijdrage kunnen leveren aan de klimaattransitie. Ze krijgen hierbij hulp van ervaringsdeskundigen en experts op gebieden als communicatie, klimaatdiplomatie en jongerenparticipatie. Vervolgens zullen ze hun ideeën met hun volgers delen en vragen om samen in actie te komen om de klimaattransitie te bevorderen. Na afloop van ieder traject heeft het klimaatvraagstuk er weer acht nieuwe verhaalvertellers.

Het doel hiervan is om meer jongeren aan te spreken en te betrekken bij de klimaattransitie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat biedt een intensief leiderschapsprogramma aan voor jongeren die willen bijdragen aan de klimaattransitie, maar niet weten waar ze moeten beginnen. Op die manier versterkt ook de positie van jongeren in het internationale en nationale klimaatdebat.  

Heb je een goed idee voor een activiteit voor onze Klimaatambassadeur? Mail deze dan naar klimaatgezant@minezk.nl

Wil je weten wie onze Klimaatambassadeurs zijn? Bekijk de compilatievideo op Instagram

Het programma

Het ontwikkelprogramma begint elk jaar in september of oktober en duurt 9 maanden. Het programma bestaat uit drie fases: informeren, inspireren en activeren. We starten met informeren. In deze fase krijgen de Klimaatambassadeurs elk een eigen mentor en worden ze in contact gebracht met experts, die hen tijdens verschillende sessies en bijeenkomsten zoveel mogelijk kennis over het klimaatvraagstuk overdragen. Zo gaan ze op bezoek bij bedrijven, wetenschappelijke instituten en diverse organisaties.

Daarna volgt inspireren. Doel hiervan is om de creatieve mogelijkheden binnen dit informele ontwikkelprogramma aan te moedigen. Tijdens deze fase nemen de jongeren deel aan verschillende activiteiten. Zo gaan ze naar het Rijksmuseum om de (kunstzinnige) verbeelding van het klimaatprobleem te bekijken. De deelnemers starten met laagdrempelige activiteiten om zo te groeien in hun proces. Tijdens het programma wordt het leerproces van de deelnemers bijgehouden. Aan het eind van het programma sluiten de deelnemers af met hun persoonlijke project.

De laatste fase is activeren. In deze fase worden de jongeren aangespoord - door middel van trainingen en workshops - zelf vorm te geven aan hun klimaatambassadeurschap. De jongeren zullen actief worden zodra ze het gevoel hebben dat ze ook daadwerkelijk als ambassadeurs kunnen handelen. Daarom zorgen we in het ontwikkelprogramma ervoor dat jongeren bijvoorbeeld trainingen krijgen in communicatie en spreken in het openbaar. 

Na het succesvol afronden van het programma kan de Klimaatambassadeur van de Toekomst (of KVDT’er) zelfstandig verder met het ambassadeurschap. Hiermee kunnen ze andere jongeren in hun netwerk motiveren en inspireren. De jongeren kunnen hierdoor van betekenis zijn en krijgen ze het gevoel dat ze daadwerkelijk iets kunnen bijdragen. Het programma bestaat uit verschillende sessies die steeds afwisselend worden begeleid door de Klimaatgezant en verschillende beleidsmedewerkers, externe sprekers en de mentoren.