Kristel Lammers

Mijn naam is Nilesh. Dit is Mohammad en dit is Kiki. En wij zijn drie Klimaatambassadeurs van de Toekomst.

Wij zijn hier vandaag in Amersfoort op het RES-congres. En wij hebben vandaag een gesprek met Kristel
Lammers.

Wij zijn hier vandaag op het RES-congres. Wat is het RES nou precies en waarom is vandaag nou juist zo
belangrijk?

De afgelopen twee jaar is er ontzettend hard gewerkt in 30 regio’s door ambtenaren, bestuurders, inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties om ambities voor 2030 op papier te zetten.

Maar vooral met elkaar in gesprek te zijn over hoe kunnen we duurzame opwek van energie in onze regio
mogelijk maken en wat is daarvoor nodig.

Eigenlijk is het zeg maar dus een beweging die eens in de twee jaar een document oplevert met de kennis
en inzichten van dat moment. Hoe we in 2030 de doelen gaan halen van het Nederlandse Klimaatakkoord
maar ook daarmee van Parijs. Want uiteindelijk is de RES geen doel op zichzelf, maar een manier om die
energietransitie met de mensen samen in de regio vorm te geven.

Wat verwacht je van jongeren, hoe kunnen jongeren meedoen in de energietransitie? Hoe kunnen zij hun
stem laten horen?

Jullie kijken zo anders naar manieren van organiseren. Naar de nut en noodzaak van windmolens en
zonnepanelen en hebben geen gevestigde belangen of machtposities die op het spel gezet gaan worden.

Jullie zitten daar onbevangen in en ik hoop dat dat op een goede manier wordt opgepakt en dat we dat
maximale kracht bij kunnen zetten.

Experimenten zijn nodig en oefenen en daarvan leren. Ook bereid zijn
om fouten, want ik geloof eigenlijk niet zo zeer in fouten maar in leerervaringen te benutten om een andere
keuze te maken.

Ook als dat betekent dat je helemaal terug moet gaan, daar ligt denk ik wel de uitdaging.

Er zijn ook steeds meer ontwikkelingen in de samenleving en mensen die zich verzetten tegen de fossiele
industrie. Wat vindt u van deze ontwikkelingen?

Hartstikke goed! En dan zie je power of the people. Laten we met elkaar als collectief die druk er maar goed
ophouden. Samen zijn wij echt wel sterk!

Als u een laatste oproep zou mogen doen, wat is uw boodschap aan de jongeren?

Spreek je uit. Hoe klein het ook kan zijn voor jezelf, maar doe mee. Want het gaat ook over de toekomst van
de kinderen die jullie waarschijnlijk ook nog ooit op de wereld gaan of willen zetten.

Daarvoor moeten we nu
acteren, daar kunnen we niet mee wachten.

Lijkt mij een mooie oproep, dank u wel!

Heel veel dank.

Jullie ook dank.

En super leuk dat jullie vandaag meelopen en hou ons scherp.