TenneT

Welkom bij TenneT.

Wij zijn de netbeheerder van
het hoogspannings-elektriciteitsnet...
op land en op zee.

En wij werken aan een beter klimaat.
TenneT beheert het hoogspanningsnet op land.

Dat zijn dus die kabels die bovengronds lopen
maar ook ondergronds lopen.

Wat we ook doen is het net op zee beheren,
dus op de Noordzee.

Waarbij we dus zorgen dat...

De windparken die wekken energie op...
en die elektriciteit moet
naar land worden vervoerd.

En dat is wat wij doen,
met kabels op de zeebodem.

En dat sluiten we aan op het landelijk net.

Hoe wij echt actief meewerken
aan die klimaatverbetering...
is het ontwikkelen van
een 2 gigawatt programma.

En dat betekent dat wij
nieuwe platforms ontwerpen.

En samen met leveranciers
een nieuwe kabeltechnologie ontwikkelen.

Om veel meer vermogen, veel meer elektriciteit,
naar land te kunnen brengen.

Je moet je voorstellen,
de kabel wordt dikker...
daar kan meer stroom, elektriciteit, doorheen.

En dat proberen we dus ook
te standaardiseren...
zodat op verschillende plekken hetzelfde concept
kan worden uitgerold, in één keer.

Ja, de lengte van zo'n kabel tot land, omdat die
windparken steeds verder op de Noordzee komen te liggen...
is inmiddels al zo'n 160 kilometer, zo'n beetje.

Dus dat zijn enorme afstanden.

De schaalgrootte van deze projecten
is immens.

Zo'n kabel leggen wij natuurlijk niet
zomaar aan op de zeebodem.

Daar betrekken wij ook de omgeving bij, op zee.

Je kunt je voorstellen dat dat anders is dan op land,
waar mensen wonen.

Maar op zee is het heel belangrijk om
goed te kijken naar de natuur- en milieu-effecten...
van wat de aanleg van zo'n kabel kan doen.

En daar doen wij onderzoek naar,
en daar zijn wij druk mee bezig...
om dat zo goed mogelijk in kaart te brengen,
om dat op een hele zorgvuldige wijze te realiseren.

Wij zijn TenneT.

Wij dragen bij aan de energietransitie
en een beter klimaat.