Renaldo en Sandy over de zonneboiler

Een energiezuiniger huis met een zonneboiler

Renaldo en Sandy over de zonneboiler

VOICE-OVER: In deze straat wonen mensen die blij zijn dat ze hun huis energiezuiniger hebben gemaakt zoals Renaldo en Sandy uit Rotterdam.

Wij zijn de familie Van Buren en dankzij subsidie hebben wij een zonneboiler.

(Ze lopen een trap op.)

Loop even mee, laat ik de zonneboiler even zien.

De zonneboiler staat op het dak en hier heb je het vat staan.

RENALDO: Wat hij doet, je hebt een extra vat en dat extra vat heeft warm water.

Dat water wordt opgewarmd doordat het door de zonneboiler heen wordt gepompt.

Sta je dus onder de douche en je wil lekker 45 graden, lekker warm dan pakt hij dus eerst het water uit de zonneboiler en daarna pas springt je cv bij.

Zolang er wat lichtinval is, werken zowel je zonnecollectoren als je zonneboiler.

SANDY: We wonen hier pas een halfjaartje en dus wilden we goed investeren want we zijn hier van plan om, denk ik, wel twintig, dertig jaar te wonen.

Dat is op lange termijn denken en dan komt dat goed van pas.

(Sandy gaat bij een computer zitten.)

RENALDO: Een van de fijne dingen is dat als je onder de douche gaat staan, je nooit lang hoeft te wachten op warm water.

(Sandy drinkt iets uit een kopje.)

Subsidie zorgt er gewoon voor dat je aantal terugverdienjaren meteen met, ik geloof, een jaar of vijf, zes, terugvalt.

(Het huis heeft een tuin.)

Maak een simpel rekensommetje voor jezelf.

Kijk naar je verbruik, de aankoopprijs, zeker als je subsidie meeneemt.

Voor ons was het echt een no-brainer.

VOICE-OVER: Bekijk alle verhalen en ontdek wat energie besparen jou oplevert.

(Boven huizen vliegen vogels.)