Campagnematerialen

De campagne ‘Iedereen doet wat’' is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties (BZK), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Doel van de campagne is burgers helpen met het verduurzamen van hun leefomgeving.

Lees meer over hoe je een klimaatpartner kunt worden en bekijk de deelnemende partijen.

Contact

Wil je campagnematerialen aanvragen? Neem dan contact op met klimaatpartners@minezk.nl.