Rijk als werkgever zet in op duurzaamheid

De rijksoverheid is een van de grotere werkgevers van Nederland. En net als andere werkgevers ziet het Rijk een belangrijke rol voor zichzelf op gebied van verduurzaming. De kennis en kunde die zijn opgedaan in verschillende duurzame projecten en initiatieven moet leiden tot reductie van de eigen CO2-uitstoot.

Klimaatneutraal in 2030

Het RIVM berekende dat 18% (22 megaton) van de jaarlijkse klimaatimpact wordt veroorzaakt door Nederlandse overheden. De Rijksoverheid is met haar gebouwen, ICT, het reizen door ambtenaren en inkoopuitgaven van circa 13 miljard euro per jaar een grote speler binnen overheidsland. Met het reduceren van de CO2-uitstoot binnen het Rijk is dus veel winst te behalen. De Rijksoverheid heeft de afgelopen jaren stappen gezet op weg naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030, maar om de doelstelling te halen is aanvullende actie nodig. Daarom hebben de ministeries besloten de CO2-prestatieladder in te voeren. Dit betekent dat de ministeries - net als steeds meer bedrijven - hun klimaatimpact in beeld brengen, maatregelen nemen om te reduceren, daarover intern en extern rapporteren en controles laten uitvoeren op de voortgang door externe partijen.

Ivo Bonajo, programmamanager duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid, ziet het besluit om de CO2-prestatieladder in te voeren als een belangrijke stap en opmaat naar meer actie. “Via de campagne ‘Iedereen doet wat’ vragen we heel Nederland om kleine of grote stappen te nemen voor een duurzamer leven. Met het besluit om de CO2-prestatieladder in te voeren laat de Rijksoverheid zien zelf serieus aan de slag te zijn met deze boodschap. Ik vind dit een mooie stap en goed signaal. Tegelijk besef ik me dat we er hiermee nog niet zijn en ons succes zal afhangen van de concrete maatregelen en stappen die we nog moeten zetten. Gelukkig hebben we inmiddels een reeks aan mooie praktijkvoorbeelden. De systematiek van de ladder moet helpen om nog veel meer duurzame actie binnen ons eigen organisatie van de grond te krijgen. Ik heb dit positieve effect van de prestatieladder al gezien bij de Waterschappen en de collega’s van de ministeries van IenW en EZK. Het is dus belangrijk dat we nu Rijksbreed dit voorbeeld volgen en ik zie graag dat steeds meer overheden aan de slag gaan met deze of vergelijkbare systematieken. Want het potentieel van 18% minder klimaatimpact mogen we niet onbenut laten.”

Voor meer informatie klik hier.