Eindrapport 'Betrokken bij klimaat'

Het kabinet heeft de onafhankelijke adviescommissie gevraagd te onderzoeken hoe burgers beter betrokken kunnen worden bij het klimaatbeleid.

Om klimaatverandering tegen te gaan, moet de uitstoot van broeikasgassen omlaag. Dat heeft gevolgen voor onze samenleving. We gaan bijvoorbeeld meer duurzame energie opwekken. En onze huizen op een nieuwe manier verwarmen. Het is belangrijk dat de samenleving betrokken is bij het bedenken en uitvoeren van klimaatbeleid. Een onafhankelijke adviescommissie onder leiding van voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer deed hier onderzoek naar en schreef er een advies over.

Lees hier het eindrapport 'Betrokken bij Klimaat': https://www.rijksoverheid.nl/doe-mee/documenten/publicaties/2021/03/21/adviesrapport-betrokken-bij-klimaat